NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

W ubezpieczeniach NNW przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Pojęcie nieszczęśliwego wypadku nie zostało zdefiniowane w kodeksie cywilnym, pozostawiając tym samym swobodę przy określaniu tego pojęcia treści umowy opisanej szczegółowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nauka prawa ubezpieczeniowego wypracowała definicję nieszczęśliwego wypadku, w świetle, której za taki wypadek uważa się „każde działające z zewnątrz w sposób nagły na ciało ubezpieczonego zdarzenie, w którego bezpośrednim następstwie ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub zmarł. Piśmiennictwo w omawianym zakresie wyodrębnia cztery zasadnicze cechy nieszczęśliwego wypadku. W świetle tych poglądów nauki są nimi zdarzenia:

 • wywołane siłami zewnętrznymi tzn. takimi, które swoje źródło mają poza organizmem ludzkim; 
 • występujące w sposób nagły, natychmiastowy i nieprzewidywalny; 
 • występujące wbrew woli poszkodowanego; 
 • powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego lub jego śmierć.

 

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych:

 • w związku z ruchem pojazdu, 
 • podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, 
 • podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy, 
 • podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, 
 • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu, 
 • podczas pobierania paliwa na stacji paliw, 
 • podczas otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji.

 

Należy pamiętać o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela, które właściwie zawsze występują w umowach ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie ochroni osób przebywających w aucie jeżeli kierowca:

 • spowodował szkodę umyślnie, 
 • nie posiadał ważnego prawa jazdy, 
 • prowadził auto w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających
 • Jesteśmy do twojej dyspozycji

  Jesteśmy

  do twojej dyspozycji

  Biuro Mińsk Mazowiecki

  05-300 Mińsk Mazowiecki

  Pl. Kilińskiego 7

  I piętro nad Pizzerią Biesiadowo

  tel. 25 758 28 32

  Godziny otwarcia:

  pon.- p.t: 9.00 - 18.00 sob.: 9.00 - 12.00

  Zapraszamy na wirtualny spacer po biurze

   

  Biuro Siennica

  05-332 Siennica

  ul. Mińska 17

  vis a vis Delikatesów Kulfon

  tel. 25 756 35 38

  Godziny otwarcia:

  pon.- pt.: 8.00 -16.00

   

  OC Zawodowa Przewoźnika Drogowego
  (do licencji)

  tel. 518 260 847

  Ubezpieczenia Marcin Kołodziejczyk