Obowiązkowe przeglądy

Pamiętaj o obowiązkowych przeglądach!

 

Wymagane przeglądy okresowe

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

 • okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
 • okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

 

Podstawa prawna: art.62 Prawa Budowlanego.

 

 

Czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Kontrole okresowe nie są tożsame z czyszczeniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych!

Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciel lub zarządca domu jednorodzinnego zobowiązany jest do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w poniższych okresach:

 • co najmniej raz na 3 m-ce - od palenisk opalanych paliwem stałym 
 • co najmniej raz na 6 m-cy - od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym 
 • co najmniej raz w roku powinny być też usuwane zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych

 

Czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Wymóg ten nie dotyczy czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

 • Jesteśmy do twojej dyspozycji

  Jesteśmy

  do twojej dyspozycji

  Biuro Mińsk Mazowiecki

  05-300 Mińsk Mazowiecki

  Pl. Kilińskiego 7

  I piętro nad Pizzerią Biesiadowo

  tel. 25 758 28 32

  Godziny otwarcia:

  pon.- p.t: 9.00 - 18.00 sob.: 9.00 - 12.00

  Zapraszamy na wirtualny spacer po biurze

   

  Biuro Siennica

  05-332 Siennica

  ul. Mińska 17

  vis a vis Delikatesów Kulfon

  tel. 25 756 35 38

  Godziny otwarcia:

  pon.- pt.: 8.00 -16.00

   

  OC Zawodowa Przewoźnika Drogowego
  (do licencji)

  tel. 518 260 847

  Ubezpieczenia Marcin Kołodziejczyk