Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA

Odpowiedzialność deliktowa wiąże się z samoistną odpowiedzialnością osoby czy podmiotu, który jest zobowiązany do naprawienia szkody. Warunkiem powstania obowiązku naprawienia szkody jest:

 • powstanie szkody czyli uszczerbku w mieniu lub na osobie,
 • szkoda musi być konsekwencją jakiegoś zdarzenia (ludzkiego działania lub jego zaniechania czy też innego zdarzenia), 
 • między szkodą a zdarzeniem musi istnieć związek przyczynowy.

 

OC deliktowa obejmuje odpowiedzialność cywilną właścicieli czy posiadaczy nieruchomości za wszelkie szkody, w przypadku których znaczenia miały:

 • stan techniczny budynków i budowli,
 • stan techniczny instalacji i urządzeń technicznych, 
 • drzewa i elementy małej architektury, 
 • utrzymanie wewnętrznych dróg i tras komunikacyjnych, 
 • obowiązek odśnieżania i utrzymania w czystości terenu przyległego do nieruchomości.

 

Szkody jakie będą objęte OC deliktową:

 • odpadnięcie fragmentu elewacji czy reklamy i uszkodzenie samochodu parkującego pod budynkiem, 
 • poślizgnięcie się klienta lub przechodnia na nieodśnieżonym chodniku lub świeżo wypastowanej podłodze lokalu, 
 • zalanie lokatorów z niższych kondygnacji na skutek awarii instalacji wodnej lub też nieopatrznego niezakręcenia kranów, 
 • zatrzaśniecie ruchomych drzwi na laptopie klienta, 
 • wybuch butli z rozgrzanym olejem i poparzenie kontrahentów, 
 • pożar w magazynie i przeniesienie ognia na sąsiedni pawilon

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA

Odpowiedzialność kontraktowa jest następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Podobnie jak w przypadku OC deliktowej muszą być spełnione warunki do powstania zobowiązania odszkodowawczego:

 • wierzyciel musi ponieść szkodę rozumianą jako uszczerbek majątkowy, 
 • szkoda musi być spowodowana przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 
 • musi istnieć związek przyczynowy między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą

 

Szkody jakie będą objęte OC kontraktową:

 • zalanie poddasza i znajdującego się w nim mienia na skutek wadliwego wykonania pokrycia dachowego, 
 • uszkodzenie lusterka w myjni, 
 • upadek i zniszczenie baneru reklamowego na skutek błędnego przymocowania do elewacji
 • Jesteśmy do twojej dyspozycji

  Jesteśmy

  do twojej dyspozycji

  Biuro Mińsk Mazowiecki

  05-300 Mińsk Mazowiecki

  Pl. Kilińskiego 7

  I piętro nad Pizzerią Biesiadowo

  tel. 25 758 28 32

  Godziny otwarcia:

  pon.- p.t: 9.00 - 18.00 sob.: 9.00 - 12.00

  Zapraszamy na wirtualny spacer po biurze

   

  Biuro Siennica

  05-332 Siennica

  ul. Mińska 17

  vis a vis Delikatesów Kulfon

  tel. 25 756 35 38

  Godziny otwarcia:

  pon.- pt.: 8.00 -16.00

   

  OC Zawodowa Przewoźnika Drogowego
  (do licencji)

  tel. 518 260 847

  Ubezpieczenia Marcin Kołodziejczyk