Warta dla Ciebie i Rodziny

Warta dla Ciebie i Rodziny otwarta grupa

Warta dla Ciebie i Rodziny to polisa podążająca za oczekiwaniami Klientów szukających dobrej ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenia w pakietach otwartej grupy spełniają różnorodne potrzeby każdego klienta.

Warta oferuje 6 pakietów po kilka wariantów każdy, łącznie 18 różnych zakresów.

 

Dla wymagających Klientów Warta proponuje warianty VIP o niezwykle szerokim zakresie i wysokich kwotach świadczeń.

Sprawdź i wybierz jeden z wariantów:

warta singiel
warta we dwoje
warta rodzic z dzieckieml
warta rodzina
warta 55 plusl
warta vip

Kto może przystąpić do otwartej grupy w Warcie?

Do grupy Warty może przystąpić osoba:

 • w wariantach Singiel, We Dwoje, Rodzic z Dzieckiem, Rodzina i VIP - która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 66 roku życia oraz 
 • w wariancie 55 Plus - w wieku od 55 lat do 66 roku życia.

W Wariancie 55 Plus może ubezpieczyć się także osoba starsza - do 80 roku życia! - jeśli przejdzie (bez dnia przerwy) z innego grupowego ubezpieczenia na życie (także z indywidualnej kontynuacji).

 

Przystąpienie do ubezpieczenia wymaga podpisania oświadczenia tzw. dobrego stanu zdrowia - znajdziesz je poniżej oraz w deklaracjach przystąpienia załączonych niżej.

Nie są wymagane badania lekarskie.

 

Informacje o stanie zdrowia

Pytania dla wszystkich wariantów:

 • czy w ciągu ostatniego roku przebywał/a Pan/Pani na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni? (nie dotyczy zwolnień lekarskich w sytuacji: złamania kończyn dolnych lub górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych lub górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka)? 
 • czy obecnie przebywa Pan/Pani w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub innej podobnej placówce? 
 • czy posiada Pan/Pani orzeczenie o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?

Dodatkowo dla wariantów "VIP" oraz "Życie Rodziny VIP":

 • czy w ciągu ostatnich 5 lat chorował/a Pan/Pani na wymienione choroby: nowotwór, cukrzycę, przewlekła niewydolność nerek, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, wady serca, chorobę wieńcową, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, marskość wątroby, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C, choroby psychiczne?

 

Brak udzielenia odpowiedzi NIE na którekolwiek z powyższych oświadczeń uniemożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia.

 

Ankieta medyczna dla wariantu "VIP Życie i Zdrowie Rodziny"

Jedynie dla wariantu "VIP Życie i Zdrowie Rodziny" występuje dodatkowa ankieta, zawierająca pytania:

 • czy w przeszłości chorował/a Pan/i lub choruje obecnie na którąkolwiek z chorób: zawał mięśnia sercowego, chorobę wieńcową, arytmię, nadciśnienie, wady serca, przewlekłe choroby układu krążenia, stany zapalne nerek, kamicę nerek, torbielowatość nerek, nadnercze, przewlekłe choroby układu moczowego, astmę, chroniczny bronchit, gruźlicę, przewlekłe choroby układu oddechowego, cukrzycę, choroby tarczycy, zapalenie trzustki, jelit, przewlekłe choroby układu pokarmowego, nowotwory, guzy, chłoniaki, białaczkę, udar, porażenie, niedowłady, stwardnienie rozsiane (SM), padaczkę, uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, leków), zaburzenia nerwicowe, zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne, inne przewlekłe choroby układu nerwowego, wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C, przewlekłe choroby wątroby, boreliozę, AIDS, zakażenia wirusem HIV, choroby układu tkanki łącznej, toczeń rumieniowaty układowy, twardzinę, rumień guzowaty, osteoporozę, choroby kręgosłupa leczone operacyjnie lub wymagające leczenia operacyjnego, reumatoidalne zapalenia stawów, przewlekłe zapalenia stawów i kości? c
 • zy obecny stan zdrowia Pana/i wymaga systematycznej/regularnej opieki ambulatoryjnej, opieki szpitalnej, przyjmowania leków, leczenia operacyjnego? 
 • czy w przeszłości palił/a Pan/i lub pali obecnie powyżej 40 sztuk papierosów dziennie?

 

Udzielenie odpowiedzi TAK na którekolwiek z powyższych pytań oznacza brak możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

Warunki ubezpieczenia

Czas ochrony

Odpowiedzialność Warty wygaśnie na skutek:
ukończenia przez ubezpieczonego 70. roku życia - w pierwszą rocznicę polisy, następującą po dniu 70. urodzin ubezpieczonego w wariantach Singiel, We Dwoje, Rodzic z Dzieckiem, Rodzina, VIP.
ukończenia przez ubezpieczonego 80. roku życia - w pierwszą rocznicę polisy, następującą po dniu 80. urodzin ubezpieczonego w Wariancie 55 Plus.

 

Kontynuacja indywidualna

Po przekroczeniu 80. roku życia przez ubezpieczonego umowa może być kontynuowana w Wariancie 80 Plus.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmować będzie co najmniej poniższe ryzyka ubezpieczeniowe: śmierć ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku, powstanie niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego w wyniku wypadku. Suma wynosić będzie 10.000 zł

 

Karencja

Warto pamiętać, że w programie otwartej grupy w odniesieniu do części zdarzeń obowiązuje karencja, czyli okres bez ochrony.

W zależności od rodzaju zdarzenia wynosić będzie 3 m-ce, 6 m-cy lub 10 m-cy (w przypadku urodzenia się Dziecka lub Wnuka). Informacja o czasie karencji zawarta jest w szczegółach każdego wariantu.

Karencja nie będzie miała zastosowania do większości zdarzeń powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku.

W przypadku płynnego przejścia z innego ubezpieczenia, Warta zaliczy czas trwania dotychczasowej ochrony do okresów karencji w zakresie i do wysokości sum ubezpieczenia pokrywających się z wybranym ubezpieczeniem.

 

Składka

Składka jest płatna miesięcznie z góry do ostatniego dnia miesiąca. Klient otrzymuje swój indywidualny numer konta.

O zbliżającym się terminie płatności Warta powiadamia sms.

 

Warta Pakiet Medyczny - zawarty jest w każdym wariancie!

Pakiet Medyczny "Twoje Życie"

Pakiet Medyczny "Twoje Życie" jest rozszerzeniem pakietów Singiel, We Dwoje, Rodzic z Dzieckiem, Rodzina i VIP.

Obejmuje szereg świadczeń pomocy medycznej, min.:

 • transport medyczny do placówki medycznej, 
 • dostawa leków bądź sprzętu rehabilitacyjnego, 
 • opieka domowa po hospitalizacji, 
 • pomoc psychologa, 
 • infolinia "Baby Assistance"

 

Pakiet Medyczny "Twoje Życie 55 Plus"

Pakiet Medyczny "Twoje Życie 55 Plus" to uzupełnienie Pakietu 55 Plus. Oprócz pomocy medycznej, Warta oferuje dodatkowo Pakiet "Teleopieka Kardiologiczna".

W ramach "Teleopieki Kardiologicznej", w przypadku nagłego zachorowania kardiologicznego lub zaostrzenia lub powikłania choroby przewlekłej, Warta dostarczy min. aparat EKG, przeprowadzi telefoniczne szkolenie obsługi aparatu i świadczyć będzie całodobowy dyżur centrum telemedycznego.

 

 • Jesteśmy do twojej dyspozycji

  Jesteśmy

  do twojej dyspozycji

  Biuro Mińsk Mazowiecki

  05-300 Mińsk Mazowiecki

  Pl. Kilińskiego 7

  I piętro nad Pizzerią Biesiadowo

  tel. 25 758 28 32

  Godziny otwarcia:

  pon.- p.t: 9.00 - 18.00 sob.: 9.00 - 12.00

  Zapraszamy na wirtualny spacer po biurze

   

  Biuro Siennica

  05-332 Siennica

  ul. Mińska 17

  vis a vis Delikatesów Kulfon

  tel. 25 756 35 38

  Godziny otwarcia:

  pon.- pt.: 8.00 -16.00

   

  OC Zawodowa Przewoźnika Drogowego
  (do licencji)

  tel. 518 260 847

  Ubezpieczenia Marcin Kołodziejczyk