Zakres Autocasco

W zależności od wariantu Autocasco na jaki się zdecydujesz, ubezpieczenie to chronić będzie Twój pojazd od różnych zdarzeń. Najczęściej zakres AC obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • wypadku i kolizji z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami czy przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem, 
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie lub zwierzęta, 
 • kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, jego części lub tzw. wyposażenia dodatkowego, 
 • pożaru lub wybuchu, 
 • działania zjawisk atmosferycznych, do których zaliczamy m. in. powodzie, zatopienia, huragany, grad, uderzenia pioruna, osuwanie bądź zapadanie się ziemi, lawiny, itp.

 

Rozszerzenie ochrony ubezpieczenia AC

 • nieredukcyjna suma ubezpieczenia – zapewniająca pełną ochronę także po wypłacie odszkodowania 
 • stała suma ubezpieczenia – utrzymanie określonej w polisie sumy ubezpieczenia przez cały rok 
 • ubezpieczenie szyb – dające ochronę szyb bez względu na wysokość franszyzy integralnej 
 • klauzula ochrony utraty zniżek 
 • ubezpieczenie bagażu samochód zastępczy na cały czas naprawy

 

NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PORÓWNUJĄC ZAKRES AC?

 

ZAKRES ZDARZEŃ OBJĘTYCH OCHRONĄ  

Wielu Ubezpieczycieli stosuje już formułę wszystkich ryzyk – wówczas zakresem AC objęte będą nie tylko wymienione poszczególne zdarzenia, ale wszystkie, które przyczynią się do powstania szkody, a które nie zostały wyłączone w ogólnych warunkach. Taka formuła zapewnia znacznie szerszą ochronę.

 

ZAKRES TERYTORIALNY

 

UDZIAŁY WŁASNE

Niektórzy Ubezpieczyciele stosują udziały własne określone kwotowo lub procentowo. Ich zastosowanie powoduje zmniejszenie składki, ale w przypadku szkody o wysokość udziałów własnych zostanie pomniejszone odszkodowanie.

 

POZIOM FRANSZYZY INTEGRALNEJ

To kwota, poniżej której Ubezpieczyciele nie wypłacają odszkodowania. Chodzi o szkody drobne. Jeśli franszyza integralna określona jest na poziomie 500 zł, to szkoda na kwotę 300 zł polegająca na porysowaniu karoserii  nie zostanie wypłacona.

 

WARIANT ROZLICZENIA SZKODY

 • serwisowy czy kosztorysowy 
 • wysokość potrąceń amortyzacyjnych

 

Czego AC nie obejmuje?

Wykupienie ubezpieczenia AC nie zawsze zagwarantuje Ci pełne bezpieczeństwo w każdej możliwej sytuacji. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, które świadczą o umyślnej winie ubezpieczonego lub o ewidentnym zaniedbaniu kierowcy pojazdu.

Do sytuacji, które standardowo podlegają wyłączeniu z zakresu ochrony należą m. in.:

 • kradzież pojazdu, spowodowana lekkomyślnym postępowaniem kierowcy, np. pozostawienie kluczyków w stacyjce, 
 • szkody, które zostały spowodowane umyślnie lub wynikają z rażącego niedbalstwa, 
 • szkody, które powstały w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 
 • szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdu, który nie ma ważnej rejestracji i badania technicznego, 
 • uszkodzenia, które są wynikiem eksploatacji pojazdu lub wad fabrycznych, 
 • szkody, które powstały w wyniku naprawy i konserwacji pojazdu, 
 • szkody, które powstały w innych okolicznościach niż te podane w zgłoszeniu szkody.

 

 • Jesteśmy do twojej dyspozycji

  Jesteśmy

  do twojej dyspozycji

  Biuro Mińsk Mazowiecki

  05-300 Mińsk Mazowiecki

  Pl. Kilińskiego 7

  I piętro nad Pizzerią Biesiadowo

  tel. 25 758 28 32

  Godziny otwarcia:

  pon.- p.t: 9.00 - 18.00 sob.: 9.00 - 12.00

  Zapraszamy na wirtualny spacer po biurze

   

  Biuro Siennica

  05-332 Siennica

  ul. Mińska 17

  vis a vis Delikatesów Kulfon

  tel. 25 756 35 38

  Godziny otwarcia:

  pon.- pt.: 8.00 -16.00

   

  OC Zawodowa Przewoźnika Drogowego
  (do licencji)

  tel. 518 260 847

  Ubezpieczenia Marcin Kołodziejczyk